Obchodní podmínky

Obecné podmínky
Pizzerie MORELLO PIZZA (dále jen „Prodávající“), provozovaná obchodní společností MMPC PIZZA TRADE s.r.o., se sídlem Kramářova 1173/19, Přerov, dodává zboží na základě telefonické objednávky (telefon 775 615 615) nebo z on-line internetové objednávky (www.morellopizza.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat.
Pizzerie MORELLO PIZZA, si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek www.morellopizza.cz.
Dle zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který upravuje mimo jiné i problematiku poškozených bankovek a mincí, může „Prodávající“ odmítnout přijetí bankovky nebo mince, která je poškozená a to bez ohledu na to, zda se jedná o poškození běžné či nestandardní.
Objednávky
„Zákazník“ může objednat zboží přes webové stránky www.morellopizza.cz nebo telefonicky na čísle 775 615 615.
Při objednávání zboží je „Zákazník“ povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené „Zákazníkem“ při objednání zboží jsou „Prodávajícím“ považovány za správné.
„Zákazník“ bere na vědomí, že webové stránky www.morellopizza.cz nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou hardwarovou a softwarovou údržbu.
Při telefonické objednávce budou po Vás naši operátoři požadovat jen nezbytné informace, a to Vaše příjmení, adresu dodání včetně popisného čísla, číslo telefonu a specifikaci objednávky.
Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany „Zákazníka“ není určeno jinak. Při objednávce na určitou dobu, musí „Zákazník“ počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít k drobnému zpoždění dodání objednávky.
Přeprava a dodací podmínky
Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro „Prodávajícího“, tak pro „Zákazníka“ závazné. „Prodávající“ má právo odmítnout objednávku, pokud „Zákazník“ opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
„Prodávající“ si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude „Zákazníkovi“ nabídnuta jiná alternativa. „Zákazník“ je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. „Prodávající“ se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu.
Alkohol neprodáváme osobám mladším 18 let. Nealkoholické a alkoholické nápoje jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednané pizze s minimální hodnotou minimální objednávky.
Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou včetně DPH, balného a dovozu a to v rámci Pravidel a cen pro rozvoz pizzy, které jsou zveřejněny na www.morellopizza.cz. Pizzerie MORELLO PIZZA si vyhrazuje právo, mít aktuální nabídku produktů, cen a akcí na www.morellopizza.cz a měnit ho dle vlastního uvážení.
Pizza je určena k rychlé spotřebě. Gramáže uvedené u pizzy jsou uvedeny v syrovém stavu surovin.
Pizzerie MORELLO PIZZA, dodává pizzu za použití výhradně čerstvých surovin a řádně zaškoleného personálu. Pokud se však stane, že zboží neodpovídá stanovené kvalitě nebo neodpovídá objednávce, „Zákazník“ má nárok na výměnu zboží. Doporučujeme „Zákazníkovi“, aby si při převzetí zboží překontroloval dodávku, jestli odpovídá jeho objednávce.
Veškerý sortiment je převážen v hygienicky nezávadných termoboxech.
Rozvoz
Za služby poskytnuté pizzerií MORELLO PIZZA můžete platit hotově v české měně, platební kartou nebo stravenkami TICKET RESTAURANT, SODEXO PASS a LE CHEQUE DÉJEUNER. Pizzerie MORELLO PIZZA, si tímto vyhrazuje právo nevracet hotovost do „nevyčerpané“ hodnoty stravenek. Při přání zákazníka odebrat jednu či více ingrediencí z objednávky, nemá objednávající nárok na žádnou slevu. Při výměně jedné čí více ingrediencí, je dopočítána k stávající ceně, cena dražší ingredience pokud je však vyšší než ta stávající.
Pizzerie MORELLO PIZZA je rozvozová firma ne donášková služba! Výjimkou jsou „Zákazníci“ zdravotně nebo tělesně postižení.
Reklamační řád
Pizzerie MORELLO PIZZA má personál, který byl v rámci předmětu podnikání řádně proškolen. Dojde-li však k situacím, že „Zákazník“ není spokojen s kvalitou dodávky, má možnost neprodleně volat na linku 775 615 615 a Náš operátor danou stížnost řádně se „Zákazníkem“ projedná a navrhne řešení dané situace.
Každou reklamaci řešíme individuálně. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené. Nelze uplatňovat reklamace na dodávky z předchozích dnů.
Pokud „Zákazník“ zjistí při kontrole dodávky, že mu na jeho objednané pizze chybí přídavek, který si přiobjednal, nemusí za něj řidiči (rozvozci) platit. Pokud toto zjistí až doma, uplatní neprodleně reklamaci na lince 775 615 615.
Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky a dodací adresu.
Reklamované zboží nelze vyměnit nebo vrátit peníze, pokud „Zákazník“ nepředloží účtenku.
Je v zájmu „Zákazníka“, aby si při převzetí dodávky zkontroloval její správnost. Pokud nastane situace, že „Zákazník“ obdrží jiné zboží, než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná dodávka.
Pokud „Zákazník“ není jakkoli spokojen s dodávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahu dodávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši linku 775 615 615. V případě, že bude reklamace oprávněná, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová dodávka bude „Zákazníkovi“ dodána v co nejkratší možné době.
Je v zájmu „Zákazníka“, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Ochrana osobních údajů
„Zákazník“ souhlasí s tím, že „Prodávající“ jeho osobní údaje získané v souvislosti s objednávkou, může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři), a toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
„Zákazník“ souhlasí s tím, že „Prodávající“ bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje, uvedené objednávkovém systému uchovávat. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může „Zákazník“ kdykoliv odvolat, a to tak že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 775 615 615.
Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách „Prodávajícího“ -  www.morellopizza.cz. Nové Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Pizzerie MORELLO PIZZA obchoduje pouze v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. srpna 2016.
privacy@demolink.org